Raija Moilanen –  Sairaanhoitaja, herastuomari

Olen tolokku kainuulainen sairaanhoitaja. Kotona kasvatettiin rehellisyyteen, työntekoon ja huolenpitoon.

Olen työskennellyt hoitotyön parissa vanhustenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Tunnen sen sektorin mielestäni hyvin.

Nyt olen Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Vaikutan myös Pirkanmaan soten ohjausryhmän kautta tulevien hyvinvointialueiden palveluihin.

Keskustan toiminnassa olen mukana jokaisella tasolla.
Yhteistyöllä onnistumme.

Lapsille ja nuorille turvallisuutta ja parempaa oloa

 • Terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan pohja lapsuudessa. Neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa tulee aloittaa varhainen ohjaaminen terveyttä edistäviin valintoihin ohjaamiseen
 • Lapsiperheille tulee luoda mahdollisuus sovittaa työ- ja perhe-elämä
 • Lapsiperheillä tulee olla mahdollisuus saada hyvinvointia tukevia ja huostaanottoja ehkäiseviä palveluja
 • Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluihin tulee lisätä resursseja
 • Koulukiusaamiseen nollatoleranssi

Riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta takaa hoitotyön laadun

 • Tarvitaan lisäpanostusta kotihoidon henkilöstöön
 • Henkilöstömitoitukset on täsmennettävä
 • Vanhusten perhehoitoa tulee lisätä. Myös ympärivuorokautista
 • Palvelusetelien käyttöönottoa tulee selkiyttää ja lisätä
 • Hankinnoissa on oltava henkilöstömitoitus mukana
 • Ennaltaehkäisevänä toimintana tulee kartoittaa ikäihmisten terveydentila, asumisolosuhteet ja sosiaalinen verkosto

Omaishoito kunniaan

 • Omaishoitajien asemaa tulee parantaa yhtenäisillä käytännöillä, palkkauksen parantamisella sekä vapaapäivien mahdollistamisella
 • Hoidettavalle tulee mahdollistaa lyhytaikainen kuntoutuspaikka omaishoitajan vapaapäivien ajaksi
 • Omaishoitajien terveystarkastukset tulee tehdä jokaiselle omaistaan hoitavalle
Valikko