• 244
 •  
 •  
 •  
 •  

Raija Moilanen –  Erityisasiantuntija,  Sairaanhoitaja, Perushoitaja

Olen tolokku kainuulainen sairaanhoitaja. Yhdeksän lapsisen katraan keskimmäinen. Kotona kasvatettiin rehellisyyteen, työntekoon ja huolenpitoon. Keskustan Huolenpitoa – huomennakin – slogan, on minulle oikein sopiva.

Työtä olen tehnyt hoitotyössä vanhustenhuollosta aina erikoissairaanhoitoon. Viimeiset vuosikymmenet hoitoalan ammattiliitossa järjestöpäällikkö / erityisasiantuntijana.  Nykyisin vaikutan Tampereen kaupungin vanhusneuvostossa, pankin hallintoneuvostossa, lautamiehenä ja Keskustan toiminnassa aina paikallisyhdistyksestä valtakunnan tasolle.

Minua pyydettiin ehdolle. Pyytäjät näkivät minussa potentiaalia vaikuttamistyöhön. Olen ollut työssäni vaikuttamassa monissa asioissa.

Hoitamalla paras. Tämä minun vaalislogan tarkoittaa, että asiat on vain hoidettava ihmisen näköisesti ilman turhaa vatulointia. Siitä minä tykkään.

 

Tamperelaisten arjen asioista päätetään Tampereella

Lapsille ja nuorille turvallisuutta ja parempaa oloa

 • Terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan pohja lapsuudessa ja nuoruudessa. Neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa pitää aloittaa varhainen puuttuminen ongelmiin ja terveyttä edistäviin valintoihin ohjaamiseen. Kasvatus- ja opetushenkilökunta ovat ratkaisevassa asemassa tukemassa.
 • Lapsiperheille tulee luoda aidot mahdollisuudet valita lapsilleen sopivin hoitomuoto sekä sovittaa yhteen perhe- ja työelämä joustavasti.
 • Lapsiperheillä tulee olla mahdollisuus saada hyvinvointia tukevia ja huostaanottoja ehkäiseviä palveluja.
 • Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluiden kehittämiseen tarvitaan ns. matalan kynnyksen malli erityisesti nuorille

Tarvitsemme terveellistä ja puhdasta lähiruokaa kaupungin ylläpitämiin laitoksiin ja kouluihin

 • Tampereen kaupungin tulee edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja laatua. Maakunta vastaa niiden järjestämisestä vuoden 2019 alusta

 

Elinympäristö pidetään viihtyisänä

 • Terveysnäkökohdat otetaan huomioon julkisessa rakentamisessa. Yhdyskuntasuunnittelun tavoitteena tulee olla esteetön, turvallinen, viihtyisä ja terveyttä edistävä ympäristö

 

Ajanvarauksessa tulee vastata puhelimeen

 • Lääkäriin tulee päästä nopeammin. Kolmen viikon odottelu ei paranna potilasta.
 • Hoitotakuulainsäädännön mukainen hoitoon pääsy tulee turvata perus- ja erikoissairaanhoidossa.
 • Toimivan hoitoketjun edellytys ovat riittävät intervallihoitopaikat ja riittävä, hyvinvoiva henkilökunta. Tampereella on päästävä eroon lääkäri- ja hoitohenkilöpulasta.

Riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta takaa laadun

 • Vanhustenhuollossa tarvitaan lisäpanostusta erityisesti kotihoidon henkilöstöön. Palveluita on kehitettävä ikäihmisiä aktivoiviksi ja heidän itsenäisyyttään ja omatoimisuuttaan tukevaksi.
 • Vanhusten perhehoitoa tulee lisätä.
 • Tampereelle tulee palkata kolmas vanhusasiamies ikäihmisten tueksi.
 • Kotitorin, lähitorien ja hyvinvointikeskusten toimintaa tulee monipuolistaa palvelemaan kaikkia ikäryhmiä.
 • Kirjastoihin perustetaan kenkiin laitettavien liukuesteiden lainaamo ikäihmisille.
 • Tampereella kehitetään oma malli palveluseteleiden käyttöön. Palveluiden käyttäjillä on valinnanvapaus setelin käyttöön. Myös liikunta- ja kulttuurisetelit tukevat terveyttä.
 • Henkilöstömitoitukset tulee ottaa huomioon hyvinvointipalvelujen hankinnoissa.

Nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia on parannettava

 • Työttömyys lisää syrjäytymistä. Jokaiselle peruskoulun päättävälle tulee olla jatko-opiskelumahdollisuus. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen kuuluu myös kaupungin tehtäviin

Ennaltaehkäisevää toimintaa lisää

 • Ennaltaehkäisevänä toimintana tulee kartoittaa ikäihmisten terveydentila, asumisolosuhteet ja sosiaalinen verkosto yli 75- vuotiailta.
 • Seulontatutkimuksia, kuten rinta-, eturauhasen-, kohdunkaulan-, ja vatsasyövän tulee lisätä ja ikärajoja nostaa.

 

Omaishoito kunniaan

 • Omaishoitajien asemaa tulee parantaa yhtenäisillä käytännöillä, palkkauksen parantamisella sekä vapaapäivien mahdollistamisella.
 • Hoidettavalle tulee mahdollistaa lyhytaikainen kuntoutuspaikka omaishoitajan vapaapäivien ajaksi.
 • Omaishoitajien terveystarkastukset tulee tehdä jokaiselle omaistaan hoitavalle.

Sosiaalinen media