Raija Moilanen –  Sairaanhoitaja, herastuomari

Olen tolokku kainuulainen sairaanhoitaja. Kotona kasvatettiin rehellisyyteen, työntekoon ja huolenpitoon.

Olen työskennellyt hoitotyön parissa vanhustenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Tunnen sen sektorin mielestäni hyvin.

Olen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsen.

Olin Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen viime kaudella.

Vaikutan myös Pirkanmaan soten ohjausryhmän kautta tulevien hyvinvointialueiden palveluihin.

Keskustan toiminnassa olen mukana jokaisella tasolla.

Yhteistyöllä onnistumme.

Lapsille ja nuorille turvallisuutta ja parempaa oloa

 • Terveydelle ja hyvinvoinnille luodaan pohja lapsuudessa. Neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa tulee aloittaa varhainen ohjaaminen terveyttä edistäviin valintoihin ohjaamiseen
 • Lapsiperheille tulee luoda mahdollisuus sovittaa työ- ja perhe-elämä
 • Lapsiperheillä tulee olla mahdollisuus saada hyvinvointia tukevia ja huostaanottoja ehkäiseviä palveluja
 • Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluihin tulee lisätä resursseja
 • Koulukiusaamiseen nollatoleranssi

Riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta takaa hoitotyön laadun

 • Tarvitaan lisäpanostusta kotihoidon henkilöstöön
 • Henkilöstömitoitukset on täsmennettävä
 • Vanhusten perhehoitoa tulee lisätä. Myös ympärivuorokautista
 • Palvelusetelien käyttöönottoa tulee selkiyttää ja lisätä
 • Hankinnoissa on oltava henkilöstömitoitus mukana
 • Ennaltaehkäisevänä toimintana tulee kartoittaa ikäihmisten terveydentila, asumisolosuhteet ja sosiaalinen verkosto

Omaishoito kunniaan

 • Omaishoitajien asemaa tulee parantaa yhtenäisillä käytännöillä, palkkauksen parantamisella sekä vapaapäivien mahdollistamisella
 • Hoidettavalle tulee mahdollistaa lyhytaikainen kuntoutuspaikka omaishoitajan vapaapäivien ajaksi
 • Omaishoitajien terveystarkastukset tulee tehdä jokaiselle omaistaan hoitavalle
Valikko