Hätähuuto vanhusten puolesta – kuuleeko kukaan?

  • 244
  •  
  •  
  •  
  •  

Hätähuuto vanhusten puolesta-kuuleeko kukaan?

Vanhustenhuollon vaikea tilanne on ollut kunnissa tiedossa jo pitkään. Valitettavasti ongelmien ratkaiseminen on käynnistynyt hitaasti tai ei lainkaan. Usein valitusprosessien kautta. Kuntien itsenäinen päätösvalta on siirtynyt valvontaviranomaisille. Usein henkilöstöä joudutaan palkkaamaan useita valvontaviranomaisen päätöksellä. Vanhukselle jää maksajan osa.

Mikä on ihmisarvoista vanhuksen elämää?

Sekö, että vanhus laitetaan unipilleri poskessa ja yövaipat pöksyissä yöpuulle kello 17?

Sekö, että eilen kello 17 laitettu yövaippa otetaan pois tänään kello 14?

Sekö, että vanhus pääsee ulkoilemaan monen vuoden välein, jos koskaan?

Sekö, että vanhus pääsee suihkuun kerran kahdessa viikossa?

Sekö, että vanhuksen loppuelämän koti on vanhainkodin sänky?

Sekö, että ruoka on ehtinyt jäähtyä kylmäksi, ennen kuin joku ehtii sen syöttämään?

Tätäkö me haluamme vanhuksillemme?

Vanhustenhuollon kehittämisen lähtökohtana tule olla vanhukset itse ja heidän oikeutensa normaaliin ja mielekkääseen elämään. Vanhusten ja heidän hoitajiensa kohtelu vaatii parannuksia. Vahva ammatillinen osaaminen ja vanhustyön erityisyyden ymmärtäminen tulee olla vanhustyöntekijöiden erityistunnusmerkkinä.

Julkisen sektorin tuottavuuden parantamista on peräänkuulutettu monissa puheissa. Mielestäni keskeisin tuottavuuden lisäämiseen vaikuttava asia on työntekijöiden työhyvinvointi. Arvostavalla ja ammattitaitoiselle johtamisella, riittävällä koulutetun hoitohenkilöstön määrällä ja asianmukaisilla työolosuhteilla, voidaan vähentää sairauspoissaoloja ja siten kustannuksia.

Vanhuspalvelulaki määrittää sen , että hoitajien tulee puuttua vanhusten riittämättömään hoitoon. Usein he eivät vain uskalla. Pelätään esimiehen rangaistusta. Pätkätyö voi loppua, jos avaat suusi.

Vanhusten hyvä ja arvokkaan elämän turvaaminen vaatii kaikkien yhteistyötä. Ennen kaikkea vanhusten oman äänen kuulemista.

Me kaikki yhdessä voimme turvata parempaa huomista.