Henkilökunta sote-himmelissä

  • 244
  •  
  •  
  •  
  •  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisessa ovat työntekijät keskeisessä asemassa. Hoidon hyvyys punnitaan lähellä asiakasta tai potilasta. Hoitohenkilökunnan ammattitaito, riittävyys ja jaksaminen ovat keskeisiä laadun  mittareita.

Sote- järjestämislain valmistelussa hoitohenkilökunnan asema ja rooli ovat mielestäni jääneet vähäiselle puhumiselle. Sen sijaan himmeleistä, palvelujen tuottamisvastuussa olevista organisaatioista on puhuttu paljon. Suunnitelmissa olevat viisi sote-aluetta järjestäisi kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Ne eivät tuottaisi palveluita. Niitä varten perustettaisiin tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät. Pirkanmaalla se tarkoittaisi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suuruista kuntayhtymää.

Muutos vaikuttaa noin 300 000 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijään Suomessa. Heidän työnantajansa tulee vaihtumaan peruskunnasta tuottajakuntayhtymän palvelukseen. Muutostilanteessa henkilöstön asemasta käydään yhteistoimintaneuvottelut kunnissa.

Vakinaisen henkilöstön asema on melko lailla turvattu. Miten käy niiden noin 23%:n määräaikaisen työntekijän kohdalla? Sitä ei voida turvata nyt, kun monet kunnat painiskelevat talouden ahdingossa.

Palkkojen harmonisointi puhuttaa varmasti. Kenenkään palkka ei saa laskea. Miten harmonisoidaan satojen jopa tuhansien eurojen palkkaerot? Mistä rahat? Risikko lupasi viime viikolla VM:n tiedotteessa, että rahat on löydyttävä. Kuntaliitosten myötä on vielä useissa kunnissa harmonisointi kesken. Entäs Paras-lain mukainen henkilöstön irtisanomissuoja? Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa sitä ei ole, mutta todellisuudessa jatkuu aina vuoden 2020 saakka joidenkin kuntaliitosten syntymisen myötä.

Uudet työsopimukset voivat muuttaa myös työympäristöä. Tuottajakuntayhtymän ollessa työnantaja, voi yhtäkkiä olla tamperelaisen työpaikka vaikka maakunnan reunamailla.

Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio tulee muuttumaan työnantajakohtaiseksi. Myös kuntatyönantajan rooli muuttuu.

Yksityisen palvelutuotannon kohdalla kilpailutukset tulevat muuttumaan. Tuottajakuntayhtymä kilpailuttaisi palvelut. Miten käy pienten hoivapalveluja tuottavien yritysten?

Monta on kysymystä, joihin vastauksia haetaan nyt parhaillaan kunnissa yhteistyössä ammattiliittojen edustajien kanssa.

Olkaamme yhteistyökykyisiä ja istukaamme samalle puolen pöytää katsoen yhteiseen tulevaisuuteen.

Hoitamista kaipaavia asioita ja ihmisiä on aina.