Lapsiin ja nuoriin tulee ja kannattaa investoida nyt.

  • 244
  •  
  •  
  •  
  •  

Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään lapsuuteen ja nuoruuteen. Miten voimme yhdessä luoda parempaa tulevaisuutta heille? Miten se istuu Suomi kuntoon – projektiin? Huolehditaan yhdessä tulevassa sote-uudistuksessa lasten ja nuorten asiat.

Lapsiin ja nuoriin investoiminen on yhteiskunnalle kannattavaa. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat ratkaisevalla tavalla koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin. Elämisen perusta luodaan lapsuudessa. Se rakentuu perheessä, koulussa vertaissuhteessa ja ihan arjen palveluissa.

Viime aikoina on tehty monia lasten ja nuorten arkeen vaikuttavia leikkauksia. Kuntien valtionosuuksia on leikattu. Lapsilisää leikattu  ja indeksikorotukset jäädytetty.

Keskustan linjauksena on johdonmukainen ja eriarvoistumista vähentävä perhepolitiikka. Perheillä pitää olla aito valinnanvapaus lastensa hoidon ratkaisuissa. Kotihoidon pakkokiintiöittämistä emme kannata. Pienten lasten vanhemmille tulee luoda entistä joustavammat työaikaratkaisut perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamiseen.

Kunnallista kotihoidon palvelua tulee lisätä aidosti ennen kuin lapsi on lastensuojelun valvonnan piirissä. Lastensuojeluun tarvitaan lisää osaavaa henkilökuntaa.

Lue lisää www.keskusta.fi. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton eduskuntavaaliohjelma 2015 on lukemisen arvoinen ja löytyy http://www.mll.fi/medialle/kannanotot_ja_lausunnot/?x41070=22406193 .

Oma työnantajani Suomen lähi- ja perushoitajaliitto  on ollut lasten asialla usein, kampanjoimalla ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Lisää tietoa löytyy alla olevasta linkistä

http://www.superliitto.fi/viestinta/vaikuttaminen/super-varhaiskasvatuksen-asialla/